unizg Pretraga

S Računalni dizajn tkanina

Nositelji

Prof. dr. sc. Željko Penava

šifra predmeta

57039

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica ∑ (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Pismeni, usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Objasniti uloge i načine primjene računalnog dizajna tkanina
•    Definirati osnove komponenata CAD sustava i funkcije pojedinih komponenata, te opisati oblike njihove primjene i način rada 
•    Primijeniti prikladne programske alate i specijalne računalne programe za dizajn i konstrukciju tkanina
•    Demonstrirati samostalnost u izradi kolekcije tkanina
•    Koristiti teorijsko i praktično znanje za samostalno projektiranje tkanina na računalnim sustavima

Okvirni sadržaj predmeta

Primijeniti znanja i razumijevanje koncepta rada računalnih sustava u suvremenom dizajnu tkanina. Sudjelovanje u vrednovanju projektnog ciklusa razvoja novog proizvodnog uzorka tkanina.

Cilj predmeta

Praktičan rad na CAD programima kod dizajna tkanina, kao i primjena različitih pomoćnih programa. Individualni rad na računalnim programima za konstrukciju tkanina. Izrada individualne kolekcije tkanina za prezentaciju i portfolio. Stjecanje znanja o renderiranju i drapiranju tkanina.

Literatura potrebna za ispit

  • M.A. Hann, G.M. Thomson: The Geometry of Regular Repeating Patterns, The Textile Institute, Manchester, 1992
  • Z. Grosicki: Watson’s textile design and colour: Elementary weaves and figured fabrics, ISBN: 1-85573-995-X
  • Kondres, B.: CorelDRAW za dizajnere, Zagreb, Znak, 1994.
  • Mance T.: Photoshop CS5 za Windows i Macintosh : brzi vizualni vodič, Zagreb : Miš, 2010, ISBN 978-953-299-023-2

 

S Računalni dizajn tkanina

Povezane teme