unizg Pretraga

S Sredstva za pranje tekstila

Nositelji

Dipl. ing. Agata Vinčić, viši predavač

šifra predmeta

57047

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

2

Provjera znanja

 

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe, seminari i radionice, labaratori

Vrsta vježbi

Predavanja, vježbe, seminari i radionice, labaratori

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    sagledavati fizikalno-kemijska svojstva deterdženata
•    primijeniti usvojena znanja u primjeni
•    postaviti odgovarajući proces u svrhu postizanja povoljnog učinka 
•    analizirati djelovanje osnovnih komponenti u deterdžentu 
•    razumjeti važnost i značaj pojedinih sastojaka deterdženta
•    analizirati svojstva deterdženata na temelju ispitivanja

Okvirni sadržaj predmeta

Stjecanje znanja o svojstvima praškastih i tekućih formulacija deterdženta; Kroz nastavne aktivnosti organizirane kroz predavanja, vježbe i seminare će upoznati primjenska svojstva praškastih i tekućih deterdženata i ekološke smjernice u razvoju istih.

Cilj predmeta

Spoznaja o formulacijama praškastih i tekućih deterdženata (proizvodnja, sastav, primjena, konfekcioniranje i ekološko ekonomska opravdanosti pojedinih formulacija u svijetu). Znanja o novim trendovima razvoja i primjene novih formulacija deterdženata.
Laboratorijske vježbe su individualne i prilagođene su ispitivanju fizikalno-kemijskih svojstava deterdženata.

Literatura potrebna za ispit

  • Soljačić, T. Pušić: Njega tekstila-I dio, TTF, Zagreb 2005.

Dopunska literatura

  • Pregledni i stručni članci iz časopisa Tekstil i Tenside Surfactants and Detergents

S Sredstva za pranje tekstila

Povezane teme