unizg Pretraga

S Stručna praksa pletenja

Nositelji

prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković

šifra predmeta

57062

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica ∑ (P+V+S):

5 (0+4+1)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Vježbe, seminari

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Staviti u pogon stroj za izradu pletiva.  
•    Izabrati pređe određenog sirovinskog sastava za željeni proizvod. 
•    Uskladiti značajke pređe sa značajkama stroja i proizvoda. 
•    Pratiti  proces izrade određenog uzorka pletiva i otklanjati jednostavne kvarove u radu. 
•    Izraditi  novi uzorak pletiva na osnovi postojećeg. 
•    Usavršiti korekciju izrade postojećeg uzorka.
•     Izabrati jednu od izrađenih varijanti pletiva za serijsku proizvodnju
•    Rangirati izrađene proizvode po kvaliteti i cijeni
•    Na osnovi jednostavnog prototipa izraditi sličan pleteni konkurentski proizvod
•    Kreirati novi proizvod jednostavnije konstrukcije

Okvirni sadržaj predmeta

Cjelokupno znanje stečeno preko predavanja i vježbi  te kvalitetno obavljene stručne prakse bit će solidna osnova kako se nakon završetka studija uklopiti u neki tehnološki proces izrade pletiva, kako u malom obiteljskom pogonu tako i u većem proizvodnom pogonu te uočiti razliku u proizvodnji tkanina i pletiva. 

Cilj predmeta

Cilj stručne prakse  s područja pletenja je da student upozna različite strojeve za izradu pletiva. Prije  odlaska na praksu  poželjno je da student položi predmete koji su vezani za tehnološke procese  izrade pređa i pletiva.  Na području izrade pletiva postoji oko  petnaest različitih grupacija ili djelatnosti. U bilo kojoj grupaciji student bude radio stručnu praksu upoznati će se s glavnim značajkama izrade i proizvodnje pletiva. Vemo korisno bi bilo kada bi student za vrijeme trajanja stručnog studija obavio jednu do tri  jednomjesečne stručne prakse  i to u različitim proizvodnim procesima. Na praksi student treba upoznati pređe za izradu pojedinih proizvoda kao i strojeve na kojima se pređe pletu. Ono što je najznačajnije za studenta stručnog studija je da  upozna potrebe regulacije stroja za rad s određenim pređama za konkretan proizvod. Također je značajno  upoznati vremenske, količinske i ekonomske  termine za optimalnu proizvodnju.

Literatura potrebna za ispit

  • Uputstva za rukovanje strojevima i uređajima na kojima se izvode vježbe i praktičan rad
  • CAD/CAM programi strojeva na kojima se izvodi praktičan rad

Dopunska literatura

  • Članci objavljeni u časopisu Tekstil, Zagreb ili knjige koje  student nađe u tvornici.

S Stručna praksa pletenja

Povezane teme