unizg Pretraga

S Stručna praksa predenja

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar

šifra predmeta

57060

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica ∑ (P+V+S):

5 (0+4+1)

ECTS

5

Provjera znanja

 

Oblik provođenja nastave

Vježbe, seminari

Vrsta vježbi

 

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razumjeti postupke izrade predenih pređa
•    izraditi planove predenja za izradu pređa iz različitih mješavina kako u pogledu vrste sirovine tako i u pogledu različitih postotaka pojedinih komponetni
•    analizirati i kritički rasuđivati o pojedinim postupcima prstenastog, rotorskog i aerodinamičkog predenja 
•    razumjeti značaj sustava kontrole i upravljanja suvremenih procesa proizvodnje predenih pređa
•    izračunavati potrebne tehničko-tehnološke parametre strojeva (proizvodni učinak, parcijalna istezanja, količinu otpada itd.) 
•    procjenjivati parametre kvalitete u ovisnosti o tehnologiji, sirovini i namjeni pređe

Okvirni sadržaj predmeta

Razumijevanje i primjena znanja o suvremenim procesima izrade, vođenja procesa i kvalitete predenih pređa.

Cilj predmeta

Osnovni cilj predmeta je praktično stjecanje znanja o suvremenim postupcima proizvodnje predenih pređa. Ovladavanje postupcima izračuna tehničkih i tehnoloških parametara pojedinih strojeva. Upoznavanje s radom kontrolnih sustava i sustavima upravljanja te CIM sustavima u predionici. Ovladavanje postupcima prematanja i čišćenja, strukanja i končanja, te postupcima dorade pređa. 

Literatura potrebna za ispit

  • Nikolić M. I Perić P.: Teorija in tehnologija predenja, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1990
  • McCreight D.J., R.W. Feil, J.H. Booterbaugh, E.E.Backe:Short staple yarn manufacturing, Woodhead Publishing Ltd, 1999
  • Z. Skenderi: Interna skripta, TTF, Zagreb 2008.

Dopunska literatura

  • Članci iz časopisa Tekstil, HIST

S Stručna praksa predenja

Povezane teme