unizg Pretraga

S Stručna praksa predobrade tekstila

Nositelji

Dipl. ing. Agata Vinčić, viši predavač

šifra predmeta

57066

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica

5 (0+4+1)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Vježbe, seminari

Vrsta vježbi

Laboratorijske, praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati postupke predobrade u oplemenjivanju tekstila
•    razumjeti potrebu izvođenja određenih postupaka u ovisnosti o materijalima 
•    primijeniti odgovarajuća sredstva i tehnologiju za određene učinke
•    upravljati procesnim parametrima u ovisnosti o strojevima za oplemenjivanje i upotrijebljenim sredstvima
•    poznavati kriterije ocjenjivanja kvalitete provedenog postupka predobrade i njihov utjecaj na daljnje postupke oplemenjivanja

Okvirni sadržaj predmeta

Studenti će moći praktički primijeniti znanja u predobradi različitih tekstilnih materijala za postizanje željenih učinaka oplemenjivanja, odabirom odgovarajućih sredstava i postupaka obrade, vodeći računa o ekonomskoj, energetskoj i ekološkoj prihvatljivosti istih.

Cilj predmeta

Upoznati studente s postupcima i učincima predobrade u oplemenjivanju tekstila u praksi. Osposobiti studente za provođenje postupaka predobrade u ovisnosti o vrsti tekstilnog materijala koji se obrađuje, odnosno primjenu odgovarajućih sredstava za postizanjem željenih svojstava odnosno učinaka oplemenjivanja te njihove ekološke prihvatljivosti.

Literatura potrebna za ispit

  • Soljačić I. D.Katović A.M. Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila – Knjiga I Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje, Zagreb, 1992.
  • A.M. Grancarić, I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II, Zagreb, 1994.
  • Katović D.,Bischof Vukušić S. I.Soljačić A.M. Grancarić : Osnove oplemenjivanja Knjiga III, Procesi suhog oplemenjivanja tekstila, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

  • Pojedini članci iz časopisa Tekstil

S Stručna praksa predobrade tekstila

Povezane teme