unizg Pretraga

S Stručna praksa tekstilnog tiska

Nositelji

Dipl. ing. Agata Vinčić, viši predavač

šifra predmeta

57069

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica

5 (0+1+4)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati osnovne tehnike tiska
•    definirati reološka svojstva ugušćivača i njihovo značenje za kvalitetu tiska
•    izabrati  ugušćivač ovisno o tehnici tiska, bojilu i tekstilnom materijalu
•    izabrati prikladnu metodu tiska za određenu vrstu materijala
•    primijeniti ekonomski, energetski i ekološki najprihvatljivije postupke tiska

Okvirni sadržaj predmeta

Samostalnost i stručnost u odabiru tehnike tiska te odlučivanju i praćenju procesa proizvodnje tekstila uzorkovanog tiskom. kao odgovor na zahtjeve tržišta tiskanog tekstila, uz ekonomičnost i ekološku prihvatljivost. Samostalan rad i spremnost na brzo odlučivanje u specifičnim uvjetima i zahtjevima tržišta, o izboru i načinu izrade tiskanog tekstila.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente sa značajkama tiska tekstila te tehničkim i tehnološkim parametrima procesa tiska tekstila temeljenim na praksi. Osposobiti studente za provođenje procesa tiska tekstila u ovisnosti o vrsti tekstilnog materijala i primijenjenog bojila, odnosno primjenu odgovarajućih bojila, tiskarske paste i tehnoloških parametara za postizanje željenih učinaka.

Literatura potrebna za ispit

      •  
 • Soljačić I. D.Katović A.M. Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila – Knjiga I Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje, Zagreb, 1992.
 • A.M. Grancarić, I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II, Zagreb, 1994.
 • Katović D.,Bischof Vukušić S. I.Soljačić A.M. Grancarić : Osnove oplemenjivanja Knjiga III, Procesi suhog oplemenjivanja tekstila, Zagreb, 2006.
 • Odabrani članci iz časopisa Tekstil

Dopunska literatura

 • Pojedini članci iz časopisa Tekstil

S Stručna praksa tekstilnog tiska

Povezane teme