unizg Pretraga

S Stručna praksa u konstrukcijskoj pripremi

Nositelji

Prof. dr. sc. Petrak Slavenka

šifra predmeta

57074

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

10 (0+9+1)

ECTS

10

Provjera znanja

Usmeno

Oblik provođenja nastave

Vježbe, seminari i radionice   

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    nabrojati i opisati poslove tehnološke pripreme proizvodnje odjeće
•    nabrojati i opisati poslove operativne pripreme proizvodnje odjeće
•    opisati organizacijsku strukturu pripreme proizvodnje odjeće
•    izraditi tehničku dokumentaciju za procese proizvodnje odjeće
•    izraditi plan materijala za nabavu
•    izračunati utroške materijala.

Okvirni sadržaj predmeta

Student će moći definirati i identificirati prednosti primjene suvremenih računalnih CAD/CAM sustava koji se primjenjuju u konstrukcijskoj pripremi proizvodnje odjeće.
Moći će samostalno razraditi uzorak modela odjevnog predmeta po svim fazama rada u konstrukcijskoj pripremi.
Biti će sposoban surađivati u razvojnom timu i prilagođavati se pri rješavanju novih zadataka u konstrukcijskoj pripremi proizvodnje odjeće.

Cilj predmeta

Upoznati studente s organizacijom konstrukcijske pripreme proizvodnje odjeće. Osposobiti studente za samostalno obavljanje poslova u konstrukcijskoj pripremi proizvodnje odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • Rogale D. i sur.: Procesi proizvodnje odjeće, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilišni udžbenik, Zagreb, 2011.

Dopunska literatura

 

S Stručna praksa u konstrukcijskoj pripremi

Povezane teme