unizg Pretraga

S Umjetničko grafička kompozicija

Nositelji

Suzana Kutnjak Mravlinčić, viši predavač

šifra predmeta

52420

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Dizajn obuće

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

 

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti likovna kompozicijska načela u promišljanju ideje obuće i modnih dodataka
•    primijeniti likovne elemente u stvaranju radova crtačkim, oblikovnim  tehnikama, u smislu stvaranja tekstura, iluzije trodimenzionalnosti
•    Rješavati lik problem prikazivanja obuće u trodimenzionalnoj formi 
•    Sposobnost grafičkog prikazivanja inkrustacije, te povezanosti različitih materijala i povezivanje u zajedničku cjelinu.
•    Razlikovati  specifične karakteristike materijala i adekvatno ih likovno prikazivati , u dizajnu obuće i modnih dodataka
•    Analizirati i vrednovati vlastiti rad i usporediti s zadanim predlošcima
•    Prezentirati vlastiti rad i valorizirati vrijednost likovnog prikaza
•    Sintetizirati stečena znanja i vještine te ih koristiti u kreativnom mišljenu i procesu realizacije

Okvirni sadržaj predmeta

Postizanje kritičkog promišljanja  s ciljam realizacije zadatka od ideje do krajnjeg rezultata dizajna obuće i modnih dodataka. Uz pomoć različitih likovnih tehnika prikazivati različite teksture u dizajnu obuće.

Cilj predmeta

Savladavanje kompozicijskih odnosa formi, tekstura i kvalitete materijala. Razvijanje sposobnosti stvaranja umjetničko grafičkih kompozicija vezanih uz obuću, likovno – vizualnu prezentaciju obuće. Upotreba likovnog jezika u stvaranju dizajna obuće, promišljanje i prezentacija idejnih rješenja.

Literatura potrebna za ispit

  • Marijan Jakubin: Osnove likovnog jezika i likovne tehnike, NIŠRO „Prosvjeta“, Zagreb, 1987.
  • Linda O'Keefe: Shoes, Workman Publishing, New York, 1996.
  • Swan June, Shoes: The Costume Accessories Series, London, 1982.
  • John Peacoc: Shoes, The complete Sourcebook, Thames & Hudson Ltd, London, 2005.
  • Wilcox, T.R. : The Mode in Footwear: A historical Survey with 53 Plates, Publ. Dover; Illustr. Edition, 2009.
  • The Bata Shoe Organization, All about shoes: Footwear Through the Ages, Toronto, 1994.

Dopunska literatura

 

S Umjetničko grafička kompozicija

Povezane teme