Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti

  NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj III vrste – voditelj odsjeka, interni naziv: administrator Fakultetskog vijeća na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

Uvjeti:
  • SSS, gimnazija, upravna škola
  • znanje rada na osobnom računalu
  • poznavanje engleskog jezika
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
  • životopis
  • presliku svjedodžbe
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu)
  • ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja

S pristupnicima prijavljenim na javni natječaj provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Ako pristupnik ne pristupi intervjuu, smatra se da je pristupnik povukao prijavu za javni natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeno na web stranici www.ttf.unizg.hr najmanje dva dana prije održavanja provjere.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, podnose se u dva primjerka, u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

 
Kadrovska referada, 15.02.2018 12:14