Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Moderna umjetnost i dizajn

  Opce informacije o kolegiju

 

Poznavanje povijesti moderne umjetnosti i dizajna: pojava i umjetničkih skupina, poznavanje rada relevantnih autora uz vizualizaciju gradiva tj. pamćenje vizualnih primjera (stjecanje svojevrsnog vizualnog inventara moderne umjetnosti i dizajna), razumijevanje razloga za nastajanje pojedinih pojava – što, kako i zašto one nastaju. Dijakronijski i sinkronijski pristup gradivu  

Osposobljavanje za razumjevanje procesa koji su izmjenili cjelokupni vizualni okvir čovjekova života u 20. stoljeću; otvaranje prema shvaćanju suvremenog svijeta, kao i osvještenju značenja umjetnosti i dizajna kao neposrednih izraza suvremenosti. Razvijanje sposobnosti kritičkoga promišljanja zbilje  

 

1. Definicija i datiranje modernizma – klasična (l'art pour l'art) i avangardna moderna; razlučna definicija spram postmoderne, kratki pregled pojava u modernoj umjetnosti  

 

 

 

2. Historicizam. Secesija i Art Deco  

 

 

 

3. Dadaizam, koncept ready-made-a (Marcel Duchamp), Metafizičko slikarstvo, Nadrealizam  

 

 

 

4. Neoplasticizam, Internacionalni stil u arhitekturi (Le Corbusier)  

 

 

 

5. Suprematizam, Konstruktivizam, Futurizam, Socijalni realizam/Soc-realizam  

 

 

 

6. Skulptura 20. stoljeća; Pop-art u Engleskoj i SAD-u  

 

 

 

7. Kubizam (četvrta dimenzija slike), Op-art (optička iluzija), kinetička umjetnost u širem poimanju  

 

 

 

8. Apstraktni ekspresionizam – akcijsko slikarstvo (Jackson Pollock), slikarstvo bojenog polja (Mark Rothko)  

 

 

 

9. Tendencije u suvremenoj umjetnosti: Konceptualna umjetnost (Art as Idea; Život kao umjetničko djelo – npr. Gilbert&George), Body Art, Umjetnost u pejsažu (Land Art), performans, happening  

 

 

 

10. Umjetnost 20. stoljeća u Hrvatskoj I  

 

 

 

11. Umjetnost 20. stoljeća u Hrvatskoj II  

 

 

 

12. Povijest fotografije  

 

 

 

13. Povijest filma  

 

 

 

14. Komparativna analiza pojedinih pojava u modernoj umjetnosti  

 

 

 

15. Srodne strategije i paralelni primjeri moderne umjetnosti i dizajna  

 

Ispitna literatura:

H.H. Arnason: Povijest moderne umjetnosti, Stanek, Varaždin, 2009.

Juergen Habermas, Filozofijski diskurs moderne, Biblioteka Prometej, Globus, Zagreb, 1988.

Viktor Žmegač, Strast i konstruktivizam duha. T emeljni umjetnički pokreti 20. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb, 2014. 


Silva Kalčić: Neizvjesnost umjetnost, Školska knjiga, Zagreb, 2004. (do 238. str.)


Hrvatska likovna enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1995. i 1996.

 

Dostupnost u Gradskim knjižnicama Grada Zagreba

 


 
  Prilog:
  muid malarez1.rar
  muid malarez2.rar

 
30.09.2010 16:27