Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Tehnološki procesi šivanja odjeće

  Rezultati pismenog dijela ispita

Usmeni dio ispita održat će se u UTORAK 17. rujna 2013 god.   u 11.30 h  

  1.   Cicvara, Sanja- dobar (3)

2.   Stipančević, Iva- dobar (3)    

 

 

 

 

 

Komisijski ispit 17. 09. 2013. u 11 h  

 

1 . Budić, Martina- dovoljan (2)  

 

 

 

Pismeni dio ispita možete pogledati kod predmetnog asistenta za vrijeme konzultacija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.09.2013 12:17