Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Zavod za primijenjenu kemiju

Predstojnik: dr. sc. Livio Racane, izv. prof.
Adresa: Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3712 556
Fax: +385 1 3712 599
E-mail: livio.racane@ttf.hr


Zavod organizira i izvodi nastavu u predavaonicama Tekstilno-tehnološkog fakulteta i u sljedećim laboratorijima:

Znanstvena i stručna djelatnost članova zavoda odvija se u okviru znanstvenih i stručnih projekata i suradnjom unutar matične ustanove i sa drugim sveučilišnim i znanstveno-istraživačkim institucijama (Prirodoslovno-matematički fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Institut "Ruđer Bošković", tvornica lijekova "Pliva" Zagreb i dr.). Istraživačka djelatnost obuhvaća područje organske sinteze, primjene analitičkih postupaka u ispitivanju tekstila i strukturnih istraživanja.
Članovi zavoda rezultate svojih istraživanja pretežito objavljuju u stranim znanstvenim časopisima citiranim u "Current Contents" te nekim domaćim časopisima. Također, pridobivena saznanja priopćuju kako na domaćim tako i na inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima.

Djelatnici:

Djelatnik Kolegij
dr. sc. Gordana Pavlović, prof. Ekologija u tekstilstvu, Metode ispitivanja tvari u čvrstom stanju, Odabrana poglavlja anorganske kemije, Opća kemija, Praktikum iz opće kemije, Kemija materijala i nanotehnologija 
dr. sc. Branka Vojnović, prof. Fizikalno kemijske metode u restauraciji tekstila, Industrijske i otpadne vode, Otpadne vode tekstilne industrije, Parametri analitičkog postupka, Tekstilna kemija, Analitički mjerni sustav, Kemija otpadnih voda u tekstilnoj industriji 
dr. sc. Mario Cetina, izv. prof. Fizikalna kemija, Opća kemija, Praktikum iz opće kemije, Supramolekulska kemija i nanokemija 
dr. sc. Livio Racane, izv. prof. Kemija bojila, Kemija polimera, Organska kemija I, Organska kemija II, Osnove spektroskopske analize, Tekstilna kemija, Spektroskopska karakterizacija bojila i pigmenata, Struktura i svojstva bojila 
Doc. dr. dr. sc. mag. dipl. ing. Iva Rezić, izv. prof. Analitička kemija, Fizikalna kemija, Instrumentalne metode analize, Tekstilna kemija, Metodologija računalnog dizajna eksperimenta 
mag. chem. Robert Katava, asistent Opća kemija, Praktikum iz opće kemije 
mag. ing. oecoing. Lela Pintarić, asistent  
mag. chem. Lucija Ptiček, asistent Kemija polimera, Organska kemija I, Organska kemija II, Osnove spektroskopske analize, Tekstilna kemija 
dipl. ing. Snežana Alaupović Kučević, stručni suradnik  
Martina Maljuga, tehnički suradnik