Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Obrazovanje

Tekstilno-tehnološki fakultet je jedina visokoškolska institucija u Republici Hrvatskoj koja djeluje u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, te obrazuje visoko stručne  i stručne kadrove za potrebe razvoja i vođenja tekstilne, odjevne i obućarske industrije sa značajnim naglaskom na modni dizajn finalnih proizvoda.

Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost na Fakultetu obuhvaćaju primijenjena, razvojna djelomično i fundamentalna znanja i istraživanja u grani tekstilne tehnologije i ostalim srodnim granama, a usredotočeni su na mogućnosti provedbe procesa uz najveću moguću zaštitu okoliša, visoku kakvoću proizvoda i ekonomičnost proizvodnje.
Na području dizajna nastoji se bogata baština naših narodnih nošnji uklopiti u suvremeni modni dizajn klasičnim tehnikama i primjenom suvremenih računalnih postupaka.

U ak.god. 2005/2006. na Tekstilno-tehnološkom fakultetu upisana je prva generacija studenata na studije koji su koncepcijski i strukturom usklađeni s odrednicama Bolonjskog procesa i vrednovanja rada studenata putem ECTS bodova, a opća se koncepcija studija temelji na primjerenom opterećenju nastavnim obvezama (predavanja, vježbe, seminari). U tom smislu program nastave je racionaliziran u skladu sa suvremenim spoznajama u organizaciji visokoškolskog obrazovanja u polju tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije, kao i u području tekstilnog i modnog dizajna.

Studij koji se izvodi prema nastavnim programima pojedinih profila (modula) je suvremen, atraktivan, multidisciplinaran i sveobuhvatan. Sve aktivnosti tijekom studiranja su prilagođene svjetskim standardima studija, obrazovanja i boravka na Fakultetu. U nižim godinama studija studenti slušaju temeljne tehničke i uvodne stručne kolegije te se upoznaju s osnovama društvenih i ekonomskih zakonitosti. U višim godinama studija slušaju se stručni tekstilno-tehnološki kolegiji važni za obrazovanje pojedinog upisanog modula.

Cjeloviti studij izvodi se na jednoj lokaciji u novo izgrađenoj zgradi Fakulteta u suvremeno opremljenim laboratorijima i predavaonicama.

Tekstilno-tehnološki fakultet organizira sveučilišne i stručne studije

Usporedno sa novim nastavnim programom u prelaznom razdoblju organizirat će se i izvoditi nastava na fakultetskom studiju (procesni smjer, smjer dizajna i projektiranja odjeće), pripadajućim stručnim studijima, te poslijediplomskom magistarskom studiju sa zadnjom upisnom godinom 2004./2005.

 

PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE PREDMETA OD AK. GOD. 2018./2019.:

 

 

izv. prof.dr. sc. Anica Hursa Šajatović - prodekanica za nastavu