Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Matematika I

Nositelj: Akademik Josip Pečarić
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 3+4 - I. semestar
Program: Skupovi, realni brojevi, apsolutna vrijednost, matematička indukcija, binomni teorem, kompleksni brojevi. Pojam i svojstva determinante, sustavi linearnih jednadžbi, pojam i operacije s matricama, inverzne matrice, rang matrice i Kronecker-Capellijev teorem. Osnovni pojmovi o funkcijama, elementarne funkcije linearne transformacije grafa. Pojam granične vrijednosti i neprekidnosti funkcije i neka svojstva. Pojam i značenja derivacije, pravila, deriviranje nekih funkcija, deferencijali, neki teoremi diferancijalnog računa, L'Hospitalovo pravilo, Monotonost, ekstremi, konveksnost, asimptote i crtanje grafa funlcije. Osnovna svojstva, defincije beskonačnih redova, kriteriji konvergencije, redovi funkcija, Taylorov i Maclaurinov red i polinom.
Literatura: T. Bradić, R. Roki, J. Pečarić, M. Strunje: Matematika za tehnološke fakultete, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Multigraf, Zagreb, 1994.
Bilo koji drugi udžbenik za tehničke fakultete.