Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Tehnička mehanika
 
 
Nositelj: dr. sc. Željko Šomođi, prof.
dr. sc. Budimir Mijović, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 2+2 - III. semestar
2+2 - IV. semestar
Program: Uvod. Zadatak i podjela mehanike.
Statika krutih tijela
Aksiomi statike. Veze i reakcije. Sile sa zajedničkim hvatištem. Sastavljanje, rastavljanje sila i rezultanta. Grafički i analitički uvjeti ravnoteže. Kosina. Sistemi sila bez zajedničkog hvatišta. Statički moment sile. Varig- nonov teorem. Spreg sila. Grafostatika. Verižni poligon. Težišta. Papus-Guldinova pravila. Puni nosa- či. Tipični slučajevi opterećenja jednostavnih nosača. Poprečne i uzdužne sile te momenti savijanja. Sastavljeni nosači. Okvirni nosač. Trenje. Trenje rotirajućih tijela. Užetno trenje. Otpor pri kotrljanju.
Elastostatika
Zadatak i metode. Vanjske i unutrašnje sile. Definicija naprezanja. Vrste defor- macija. Hookeov zakon. Dopušteno naprezanje. Opći slučaj opterećenja. Vlačno i tlačno opterećenje. Temperaturno naprezanje. Sila na zakrivljenu površinu i površinski tlak. Smicanje. Aksijalni, polarni i centrifugalni momenti inercije. Mo- menti otpora. Steinerov poučak. Uvijanje poluga kružnog presjeka. Naprezanja i deformacije. Savijanje. Normalna naprezanja. Tangencijalna naprezanja. Defor- macije. Progib i kut nagiba. Složena i glavna naprezanja. Izvijanje. Koncen- tracija naprezanja. Naprezanja u pređi i vlaknima. Dijagrami apsolutno i relativ- no produljenje u ovisnosti sa silom i naprezanjem. Dvoosno naprezanje u tekstilnim plošnim materijalima.
Kinematika i teorija mehanizama.
Opisivanje gibanja. Jednadžbe gibanja. Hodograf brzina i velocida. Prirodne komponente ubrzanja. Krivuljni mehanizmi. Primjene harmonijskog gibanja. Slo- ženo gibanje. Ravninsko gibanje tijela. Pojam momentalnog pola. Plan brzina i ubrzanja. Sferno gibanje tijela. Opći slučaj gibanja slobodnog tijela.
Dinamika.
Osnovni pojmovi. Jednadžbe gibanja. Opći zakoni dinamike. Kružno gibanje. Složeno gibanje. Dinamika tijela. Dinamički momenti intercije. Koenigov teorem. Dinamičke reakcije u ležajevima osovina. Dinamičko uravnotežavanje masa.
Teorija oscilacija
Oscilacijska gibanja. Slobodne oscilacije bez i s prigušenjem. Prinudne oscilacije s viskoznim prigušenjem. Torzijske oscilacije s prigušenjem. Tehničke primjene prinudnih oscilacija. Kritična brzina rotirajuće osovine. Sudar.
Literatura: D. Bazjanac: Statika, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Nauka o čvrstoći, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Kinematika, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Dinamika, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Osnovi teorije mehanizama, Tehnička knjiga, Zagreb,
O. Muftić, K. Drača: Uvod u teoriju mehanizama, Liber, Zagreb.
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info