Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Konstrukcija odjeće

 Info > kolegij: Konstrukcija odjeće
 Vijesti > kolegij: Konstrukcija odjeće
 
Nositelj: dr. sc. Darko Ujević, prof.
Studij: stručni studij
Smjer: odjevna tehnologija
Satnica: 2+2 - II. semestar
2+3 - III. semestar
Program: Funkcija konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji. Normizacija novih krojnih dijelova. Vrste odjevnih predmeta. Konstruiranje krojeva odjeće. Proporcije čovječjeg tijela, utvrdjivanje i mjerenje tjelsnih mjera. Korštenje piktograma. Domaći i strani sustavi odjevnih veličina. Sustavi označavanja odjevnih veličina. Glavne i izračunate tjelesne mjere, kontrukcijske i dopunske mjere pri konstruiranju krojeva odjeće. Konstrukcija muške i ženske odjeće za djecu i odrasle. Konstruiranje rublja. Gradiranje krojeva odjeće. Tehnika izrade šavnih dodataka na krojnim dijelovima, ljepive medjupodstave, podstave, pribor. Krojne slike. Izrada krojnih slika s obzirom na čimbenike uzorkastih materijala. Sustavi za gradiranje odjeće i izradbu krojnih slika pomoću elektroničkih računala.
Literatura: B. Knez: Konstrukcijska priprema u odjevnoj idnustriji, udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišna naklada d.o.o., Zagreb, 1994.