Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Procesi proizvodnje odjeće II

Nositelj: dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-odjevna tehnologija
Satnica: 2+2 - VII. semestar
3+3 - VIII. semestar
Program: Vrste proizvodnih linija i razmještaj opreme. Sustav međufaznog transporta u odjevnoj industriji. Planiranje proizvodnje. Računalna izrada proizvodne dokumentacije. Polaganje krojnih slojeva. Iskrojavanje krojnih naslaga, stro- jevi i oprema. Postupci frontalnog fiksiranja. Karakteristike šivaćih šavova i šivanja, utrošak konca za strojne šivaće ubode, obilježja strojnih šivaćih iga- la. Oblikovanje strojnih šivaćih uboda, sile pri oblikovanju uboda. Obilježja konca za industrijsko strojno šivanje. Čvrstoća šavova na odjeći. Specifič- nosti u procesu šivanja pletene odjeće. Pogoni šivaćih strojeva. Ovisnosti primjene šivaćih automata i agregata o konstrukciji odjeće. Primjena tehno- loške analize u procesu proizvodnje odjeće i izbor sredstava rada. Strojevi i uređaji za međufazno i završno glačanje odjeće, obloge strojeva, vođenje i programatori. Struktura tehnoloških operacija u procesima proizvodnje odje- će. Stupanj korištenja strojeva. Ekonomska usporedba pri uvođenju novih sredstava rada. Specijalne metode spajanja dijelova odjevnih predmeta.
Literatura: Rogale D., Ujević D., Firšt Rogale S., Hrastinski M.: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ODJEĆE SA STUDIJEM RADA, Univerzitetski udžbenik, Tehnički fakultet, Bihać, 2000.
Članci u časopisu: Tekstil
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: laboratorijske, auditorne i radioničke
Način održavanja ispita: nema ispita jer se kolegij nastavlja u sljedeći semestar
Preduvjeti za ispit: uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij