Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje modnih dodataka

Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 1+2 - V. semestar
Program: Kolegij se bavi kreiranjem i oblikovanjem modnih dodataka koji se pojavljuju kao dio odjevne kompozicije, ali i kao autonomni oblik. Modni dodatak treba kreativno oblikovati osvješćujući sve pojedinačne elemente: materija, funkcija, oblik i njegovo značenje. Posebno se obrađuju povijesni aspekti modnih dodataka i detalja, njihovo značenje danas, simbolička vrijednost kao i uporabnost.
Kreativnim osvješćivanjem modnoga dodatka kao samostalnog oblika razvija se i smisao za dodatak kao dio modnoga odijevanja, tj. stila.
Predavanja i vježbe se međusobno prožimaju. Likovna vježba je rad studenta prema postavljenoj zadaći, a predavanja su izravno vezana uz likovni rad studenta.
Osvješćivanje materije i razvijanje kreativnosti je individualni rad nastavnika sa svakim pojedinim studentom.
Literatura: Ingrid Loschek: Accessoires - Symbolik und Geschicht, Bruckmann, München, 1993.
Grupa autora: Anziehungkräfte, katalog izložbe, München, 1987.
Knjige iz povijesti umjetnosti i odijevanja
Katalozi izložbi
Časopisi iz područaj modnoga dizajna