Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Procesi pripreme pređe

Nositelj: dr. sc. Stana Kovačević, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 1+1 - VII. semestar
Program: Tehničko-tehnološki zahtjevi koji određuju postupke za pripremu pređe za snovanje. Tehničko-tehnološki zahtjevi koji određuju postupke za pripremu pređe za potku. Tehničko-tehnološki zahtjevi koji određuju postupke za pripremu pređe za kulirno pletenje. Analiza tehnoloških i procesnih problema kod snovanja osnove za potrebe tkanja i pletenja. Analiza grešaka u tkanju i pletenju koje proizlaze iz problematike snovanja. Analiza tehnoloških i procesnih problema kod škrobljenja i površinske obrade osnove i pređa. Bilanca tvari kod škrobljenja i elementi regulacije škrobnog nanosa. Analiza grešaka i smetnji kod tkanja (pletenja) koje su posljedica neadekvatnog škrobljenja i površinske obrade
Literatura: S. Kovačević: Priprema pređe, 2000.god.
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: Auditorne i posjeta tvornici
Način održavanja ispita: Pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: Program i prisutnost na nastavi (najviše 3 minusa)