Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Ivo   Soljačić, Prof. Emeritus
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-kemijska tehnologija
Satnica: 2+2 - VII. semestar
1+2 - VIII. semestar
Program: Kvašenje tekstila. Teorija kvašenja. Tenzidi, micele, kritična koncentracija. Specijalni procesi bijeljenja. Mehanizmi mogućeg raspada peroskida u bijeljenju. Oštećenja vlakana u bijeljenju i njihovo odrđivanje. Optička bjelila, fluorescencija i optičko bijeljenje. Teorija mercerizacije. Osmotski pritisak, bubrenje i prodor lužine u vlakno. Kemijske akcije i interakcije u apreturi. Visoko oplemenjivanje. Vrhunske apreture. Plastificiranje tekstila i proizvodnja umjetnih koža - kemijske reakcije. Apretura vune. Pustenje. Teorija pustenja. Obrada protiv pustenja. Super Wash apreture. Proizvodnja eko-tekstila. Sanitetski tekstilni materijali. Biološke obrade u oplemenjivanju. Oplemenjivanje sintetičkih tekstilija. Statički elektricitet i zaština. Alkalno ljuštenje poliestera - umjetna svila. Proizvodnja tehničkih tekstilija. Specijalne tekstilije za kućanstvo. Oplemenjivanje netkanog tekstila - kemijske reakcije.
Literatura: C.M. Carr: Chemistry of the Textiles Industry, Chapman & Hall London, New York 1995
D. Heywood: Textile Finishing, Society of the Dyers and Colourists, Bradford 2003.
Obavezno praćenje stručnih časopisa za proizvodnju i oplemenjivanje tekstila, a posebno: Časopis Tekstil, AATCC Rewiev,Melliand Textilberichte
Uvjeti polaganja ispita: Naziv kolegija: Teoretske osnove oplemenjivanja tekstila
Semestar u kojem se održava nastava: VII i VIII
Smjer na kojem se održava nastava: procesni/kemijski
Vrsta vježbi: Laboratorijske
Način održavanja ispita: Pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi, kolokvij
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info