Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Opća kemija

Nositelj: dr. sc. Gordana Pavlović, prof.
Studij: stručni studij
Smjer: tekstilno-kemijska tehnologija
Satnica: 3+1 - I. semestar
0+2 - II. semestar
Program: Materija. Čiste tvari, smjese, svojstva i načini rastavljanja. Atomska, molekulska i kristalna struktura. Imenovanje čistih tvari. Gradja atoma i periodni sustav dugih perioda. Kemijske i fizičke zakonitosti i njihova kauzalnost. Sile medju česticama, kemijske veze, kemijske reakcije i kemijska kinetika. Vrste kemijskih spojeva i njihova svojstva. Koligativna svojstva otopina i zakonitosti koje ih odredjuju. Ravnoteže u homogenim i heterogenim sustavima. Termokemija. Elektrokemija. Radioaktivnost. Elementi glavnih skupina (s,p), nalaženje, dobivanje i njihovi spojevi. Prijalazni elementi, nalaženje, dobivanje i njihovi spojevi. Ekologija.
Literatura: I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, - sva izdanja