Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Tehnološke operacije proizvodnje kože
 
 
Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
Satnica: 2+2 - II. semestar
Program: Fizikalna kemija kolagena. Kemijska građa kolagena i hijerarhijska struktura biomaterijala. Priprema kožnog materijala za obradu. Principi pripremnih radova i štavljenja kože i krzna. Procesna oprema u kožarstvu. Difuzija štavila u kožu. Teorija vezanja štavila na kolagen. Činitelji koji utječu na vezanje štavila, praktično provođenje štave. Greške i kontrola štave. Vrste štave. Teorija neutralizacije, nadoštave, bojadisanja i mašćenja. Fizikalno-kemijske i mehaničke operacije dovršavanja. Poznavanje gotovih koža, vrste i svojstva. Ekologija, prerada otpadaka, otpadne vode i njihova obrada.

Sadržaj vježbi (laboratorijske - Broj studenata u grupi: 10):
Poznavanje sirovina, materijala i operacija, kao i alata, strojeva i uređajima na kojima se operacije izvode. Upoznavanje kemijskih, fizikalno-kemijskih i mehaničkih operacija pripreme sirove kože za štavljenje. Ispitivanje sirovina, materijala, operacija, alata, strojeva i uređaja. Ekologija u proizvodnji kože. Poznavanje gotovih koža – vrste i svojstva.
Literatura: H.Grgurić, T.Vuković, Ž.Bajza: Tehnologija kože i krzna, Zagreb, 1985.
Th.C.Thorstensen: Practical Leather Technology, Krieger Publ. Co., Malabar, 1993.
E.Heideman: Fundamentals of Leather Manufacturing, Eduard Roether KG, Darmstadt, 1993.
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info