Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Zvonko Dragčević, Prof. Emeritus
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - II. semestar
Program: Funkcije i metode industrijskog inženjeringa.
Metode industrijskog inženjeringa. Karte toka procesa. Redoslijed događaja. Studij pokreta. Metoda uzorkovanja. Analiza vremena.
Tehnički normativi vremena u proizvodnim procesima. Mjerenje rada u serijskoj proizvodnji. Korištenje vremenskih normativa u projektiranju proizvodnih sustava. Metode mjerenja rada. Procjena radnog intenziteta. Psihofiziologija rada.
Sustavi unaprijed utvrđenih normalnih vremena. MTV -1; MTM - 2 Standardizacija zahvata u tehnološkim procesima. Metode primjene MTM sustava pri određivanju metoda, izvođenju radnog procesa i utvrđivanju vremenskih normativa. WF-sustav. Vremenski standardi elementarnih pokreta.
Dijagram analize radne metode. Analize radnog procesa u sustavu čovjek - stroj. Planiranje opterećenja simultanih radnih sustava. Analize gubitaka vremena u radnim procesima.
Racionalizacija elemenata rada i radnih procesa. Principi ekonomičnosti pokreta i uspješnosti radnih sustava. Standardni operativni postupci (SOP). Primarne i sekundarne analitičke tehnike pri utvrđivanju optimalne metode rada.
Metode planiranja i kontrole proizvodnje. Odnosi između proizvodnje, istraživanja i razvoja.
Literatura: Maynard, H. B.: Industrial Engineering Handbook, 1 -4, Maynard Research Council, Pittsburg, Pensilvania Izbor članaka iz stručnih časopisa.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info