Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Procesni parametri odjevnog inženjerstva

Nositelj: dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - II. semestar
Program: Elementi strukture tehnoloških operacija proizvodnje odjeće. Kibernetički aspekti izvođenja tehnoloških operacija. Opća dinamika rada strojeva u procesima odjevnih tehnologija. Dinamičke pojave pri šivanju šavova. Dinamička stanja i momenti inercije odjevnih strojeva.
Procesni parametri i pokazatelji tehnoloških operacija proizvodnje odjeće. Tehnološki parametri ovisni značajkama strojeva, vremenima izvođenja tehnoloških operacija, ubodnim brzinama šivanja i o duljinama spojenih dijelova šavova.
Definiranje procesnih parametara i iznalaženje matematičkih izraza za njihovo izračunavanje.
Numeričke metode deriviranja i integriranja pogodne za utvrđivanje dinamičkih promjena procesnih parametara.
Simulacije računalom za iznalaženje procesnih parametara i izračunavanja njihovih vrijednosti.
Literatura: Solinger, J.: Apparel manufacturing handbook, Analysis, principles and practice, Van Nostrand Reinhold Comapany, New York 1980.
Knez, B.: Tehološki procesi proizvodnje odjeće, udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišna naklada d.o.o., Zagreb, 1990.
Miller, A. R.: Basic Programs for Scientists and Engineers, Sybex, Berkeley, 1981
Shoup, T. E.: Applied Numerical Methods for the Microcomputer, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1984.