Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Projektiranje strukturnih parametara pletiva

Nositelj: dr. sc. Zlatko Vrljičak, prof.
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 15/6 - II. semestar
Program: Projektiranje osnovnih strukturnih parametara glatnih kulirnih pletiva. Određivanje izvedbenih parametara strukture pletiva. Povezivanje osnovnih, projektiranih i tehnoloških parametara strukture pletiva. Projektiranje parametara dvobojne i trobojne strukture žakar pletiva. Određivanje utroška pojedinih pređa pri izradi višebojnih žakar pletiva. Izrada kulirnih pletiva željene strukture. Projektiranje parametara strukture osnovinih pletiva. Projektiranje utrošaka različitih niti osnove pri izradi osnovinih pletiva. Kritički osvrt na analizu parametara strukture pletiva. Povezanost parametara strukture i svojstava pletiva.
Literatura: Iyer, Ch., B. Mammel i V. Schaech: Rundstricken, Theorie und Praxis der Maschentechnik, Meisenbach, Bamberg 1991.
Garbaruk, V. N.: Proektirovanie trikotažnih mašin, Mašinostroenie, Leningrad 1980.
Odabrani članci iz časopisa: Textile Research Journal, Journal of the Textile Institute