Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Fizikalna kemija
 
 
Nositelj:
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
Satnica: 2+2 - III. semestar
2+2 - IV. semestar
Program: Agregatna stanja materije. Plin - osnovni zakoni, idealni plin, realni plinovi. Promjena agregatnog stanja. Tekućine - isparavanje tekućina i tlak pare. Krutine - taljenje i sublimacija, tekući kristali. Kemijska energetika: energija, entalpija, entropija, kemijski potencijal. Termokemija - termokemijski zakoni, Kirchhoffov zakon. Homogene i heterogene smjese i otopine, sniženje tlaka pare, Clausius-Clapayronova jednadžba, Raoultov zakon - idealne i neidealne otopine. Gibbsov zakon faza, binrani i ternarni sustav, plin u tekućini: Henryev zakon, ravnoteža razdjeljenja, zeotropna i azeotropna smjesa, frakciona destilacija. Kemijske ravoteže - homogene i heterogene, reakcijska energija i entalpija, temperaturna ovisnost konstante ravnoteže. Fizikalna kinetika: reologija, viskoznost i fluidnost, ovisnost o temperaturi.
Mjerenje. Difuzija - Fickovi zakoni. Osmoza, osmotski tlak. Granica faza: napetost površine, ovisnost o temperaturi. Adsorpcija, adsorpcijske izoterme. Površinski filmovi, površinski aktivne tvari. Disperzni sustav - grubi i fini, koloidne otopine - karakterizacija, svojstva: optička, sedimentacija, elektrokinetičke pojave, zeta potencijal. Elektrokemija - elektrolitska disocijacija, vodljivost elektrolita, galvanski članak, elektrodni potencijal, elektromotorna sila, vrste elektroda. Kemijska kinetika: brzina, red, molekularnost reakcija, vrste reakcija, energija aktivacije, katalitičke reakcije, fotokemijske reakcije. Apsorpcija svjetlosnog zračenja, optički aktivne tvari, kemoluminescencija.
Literatura: P.W.Atkins, M.J.Clugston: Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
R.Brdička:Osnove fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1969.
E.C.Potter: Elektrokemija, Osnove i primjena, Školska knjiga, Zagreb, 1968.
W.J.Moore: Physical Chemistry, Longman Group, London, 1974.
G.M.Barrow: Physical Chemistry, McGraw Hill, New York, 1975.
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info