Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Teorija dizajna i forme

Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 1+2 - I. semestar
Program: Predmet predstavlja temeljnu razinu kojom se uspostavljaju mogućnosti za:
a) Ovladavanje likovnim jezikom, putem sustavnog upoznavanja i osvješćivanja osnovnih elemenata likovnoga izraza: linije, boje, kompozicije, ritma, omjera, razmjera, proporcija...
b) Razvijanje sposobnosti integracije tih elemenata na druga područja likovnosti, posebice tekstila i odijevanja;
c) Upostavljanje kriterija vrednovanja na svim područjima likovnosti;

Određenje:
a) Fenomena dizajna u kontekstu transformacije okvira života od 19. st. do danas;
b) Mjesta i uloge dizajna u suvremenoj sredini
c) Odnosa dizajn-umjetnost, dizajn-industrija, dizajn-kultura
Literatura: Jadranka Damjanov: Vizualni jezik i likovna umjetnost, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
Marcel Bačić, Jasenka Mirenić-Bačić:Uvod u likovno mišljenje, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Jocelyn de Noblet: Design, Somogy, Paris, 1988.
Danielle Quarante: Osnove industrijskog dizajna, Arhitektonski fakultet u Zagrebu, 1991.
BIT Internacional, br. 4, Galerija grada Zagreb, 1961.