Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Analitička kemija
 
 
Nositelji Doc. dr. dr. sc. mag. dipl. ing. Iva Rezić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit položen ispit iz kolegija Opća kemija
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Pojam-analitička kemija, izbor analitičke metode, uzorkovanje, priprema uzorka za analizu, razlaganje uzoraka, otapanje uzoraka, uklanjanje interferencija, prikazivanje rezultata, priprema uzorka tekstilnih materijala, textilnih pomoćnih sredstava i otpadnih voda za analizu. Pogreške u analitičkim određivanjima. Statistička obrada podataka. Validacija. Priprava standardnih otopina. Klasična kvalitativna i kvantitativna kemijska analiza anorganskih tvari u tekstilnim materijalima. Kemijske ravnoteže u identifikaciji i separaciji analita. Mjerni instrumenti. Primjena potenciometrijskih i konduktometrijskih titracija i kolorimetrijskaih određivanja u tekstilnoj industriji. Izražavanje i obrada rezultata.
Cilj kolegija Student koji odsluša predavanja, završi vježbe i položi ispit stekao je dovoljna znanja i praktična iskustva za samostalni rad u laboratorijima za karakterizaciju anorganskih tvari u tekstilnim materijalima, tekstilnim pomoćnim sredstvima i otpadnim vodama klasičnim analitičkim metodama i uobičajenim fizikalno-kemijskim metodama.
Literatura potrebna za ispit I.Filipović, S.Lipanović: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Š.Cerjan-Stefanović: Osnove analitičke kemije, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1985.
M.Kaštelan-Macan: Analitička kemija I, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1985.
Z.Šoljić, M.Kaštelan-Macan: Analitička kemija: volumetrija, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije:HINUS, Zagreb, 2002.
D.A.Skoog, D.M.West, I.J.Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
Dopunska literatura Z.Šoljić, Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije:HINUS, Zagreb, 2003.
I Eškinja, Vježbe iz kvantitativne kemijske analize, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986.
Z.Šoljić, Računanje u analitičkoj kemiji, Sveučilišna tiskara d.o.o, Zagreb, 1998.
Lj.Bokić, B.Vojnović, Interna skripta za vježbe iz analitičke kemije
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info