Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Primijenjena konstrukcija kostima

Nositelji dr. sc. Slavica Bogović, doc.
Suradnici: dr. sc. Renata Hrženjak, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Satnica 2 (1+1+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit redovno pohađanje nastave, izrada konstrukcije povijesnog kostima
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Rekonstrukcija i izrada povijesnih krojeva od gotike do 21. stoljeća.
Cilj kolegija Kolegijem se razvijaju sposobnosti prepoznavanja i izrade povijesnih krojeva.
Literatura potrebna za ispit Patterns of Fashion 1660-1860. by Janet Arnold
Patterns of Fashion: The Cut and Construction of Clothes for Men and Women 1560-1620. by Janet Arnold
The Cut of Women Clothes, 1600-1930. by Norah Waugh
Dopunska literatura Corsets and Crinolines by Norah Waugh