Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Procesi bojadisanja i tiska
 
 
Nositelji dr. sc. Ana Sutlović, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 6 (3+3+0)
ECTS 7
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Položeni ispit iz Vlakana i Opće kemije te završene vježbe iz predmeta
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Boja i bojilo. Karakteristike tehničkih bojila. Klasifikacija i nomenklatura bojila. Osnove teorije bojadisanja (veze bojilo-vlakno). Izbor bojila i procesi bojadisanja celuloznih, proteinskih i sintetičkih vlakana. Tehnološki i ekonomski aspekti bojadisanja mješavine vlakana. Osnove tekstilnog tiska; pripreme tekstilnog supstrata, metode tiskanja, završna obrada. Izrada sita i metalnih valjaka (klasična metoda, računalna i laserska). Izbor bojila, ugušćivača i dodataka. Tiskanje celuloznih, proteinskih i sintetičkih vlakana. Pigmentni tisak. Izbor i mehanizam djelovanja vezivnih sredstava. Pigmentna bojila. Tisak mlazom boje. Specijalne metode tiska.
Cilj kolegija U industrijskom dizajnu tekstila poznavanje načina bojadisanja i tiskanja omogućava potpunu slobodu izražavanja i oplemenjivanja tekstila od odjeće do interijere.
Literatura potrebna za ispit Đ. Parac-Osterman, B. Karaman; Teorija bojadisanja, TTF, Zagreb 2005.
J. Storey; Dyes Fabrics, Thames and Hudson, New York 1992.
L. Miles; Textile Printing, Merrow Publishing Co. Watford 1971.
Dopunska literatura M.Peter, H.K. Rouuutte; Grundlagen der Textilveredlung, Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfurt 1989.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info