Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Računalstvo

Nositelji dr. sc. Tomislav Rolich, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 5 (2+3+0)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta SKLOPOVSKI DIO RAČUNALA: Povijest računala, osnovni pojmovi, osnovna građa računala (CPU, memorija, paralelna i serijska vrata, sabirnice), ulazni i izlazni uređaji, uređaji za pohranu podataka, uređaji za povezivanje računala.
Cilj kolegija OPĆE KOMPETENCIJE: načelno poznavanje rada računala i računalnih uređaja, razumijevanje međudjelovanja komponenti računalnog sustava, razumijevanje praktične primjenjivosti i prikladnosti računalnih uređaja i tehnologija.
Literatura potrebna za ispit Darko Grundler, Kako radi računalo, PRO-MIL, Varaždin, 2004, ISBN 953-7156-06-0, 352 str.
Darko Grundler, Primijenjeno računalstvo, (sveučilišni udžbenik), GRAPHIS, Zagreb, ISBN 953-6647-03-6, 2000, 524 str.
D. Grundler, D. Franulić Šarić i T. Rolich, Primijenjeno računalstvo - izabrani primjeri, GRAPHIS, Zagreb, 2002, 204 str.
N. Milijaš, Lj. Milijaš, PC škola - Windows XP, Pro-mil, Varaždin, 2002, 953-7032-84-1, 296 str.
Ljiljana Milijaš, PC škola - Office XP, Pro-mil, Varaždin, 2002, 953-98218-6-X, 533 str.
Dopunska literatura CD ROM: Informatika za studente TTF-a (interno izdanje)
Zoran Ikica, Toma Gvozdanović, PC - ŠKOLA Internet, e-mail, web, Pro-mil, Varaždin, 80 str.
Dario Sušanj, Brzi vodič kroz osobna računala, SYSPRINT, Zagreb, 2003, ISBN 953-232-019-9, 185. str.
Dario Sušanj, PC računala iznutra i izvana, SYSPRINT, Zagreb, 2002, 495 str.