Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Sociologija kulture D
 
 
Nositelji
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 2 (2+0+0)
ECTS 3
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Predavanja, literatura i seminarski rad
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Uvod u suvremene sociologijske teorije kulture (cultural studies, antropologija kulture, postmarksizam, dekonstrukcionizam, simbolički interakcionizam); Povijesna artikulacija pojma kulture od novoga vijeka do postmoderne; Kultura i civilizacija; Kultura i pojam društva; Odnos kulturnog razvitka i tehnologijskog napretka; Popularna, masovna i potrošačka kultura; Kontrakultura i subkulture; Ideologijska mobilizacija kulture; Nacionalna kultura i ""World Culture""; Status kulture u doba globalizacije; Kultura i stilovi života; Novi mediji, komunikacije i kultura; Postmoderna kultura i postindustrijsko društvo; Multikulturalizam i novi kulturni identiteti; Tijelo, moda i kulturne razlike
Cilj kolegija Tijekom obrazovnog ciklusa studenti usvajaju znanja iz suvremenih interdisciplinarnih društvenih znanosti. Uvod u razumijevanje složenih društvenih odnosa u globalno doba u kojem kultura zaposjeda središnje mjesto iziskuje analizu procesa stvaranja novih identiteta i stilova života. Opće kompetencije određene su kombinacijom znanja i informacija iz povijesne i sistematske sociologije, a specifične su vezane uz interaktivnu analizu profesora i studenata o novom statusu mode u okružju opće kulturalizacije društva. Kolegij razvija sposobnost sustavnog mišljenja i razvitak kreativnog procesa učenja u situaciji prožimanja područja društva, kulture, mode i identiteta.
Literatura potrebna za ispit Michael Haralambos, UVOD U SOCIOLOGIJU, Globus, Zagreb, 1989.
Francis Fukuyama, KRAJ POVIJESTI I POSLJEDNJI ČOVJEK, HSN, Zagreb, 1994.
Terry Eagleton, IDEJA KULTURE, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
Inga TomićKoludrović - Anči Leburić, SOCIOLOGIJA ŽIVOTNOG STILA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
Manuel Castells, USPON UMREŽENOG DRUŠTVA, Golden Marketing, Zagreb, 2001,
Dopunska literatura Jukka Grunow, SOCIOLOGIJA UKUSA, Jesenski i Turk, Zagreb, 1999.
Norbert Elias, O PROCESU CIVILIZIRANJA, Antibarbarus, Zagreb, 1996.
Mike Featherstone, CONSUMER CULTURE AND POSTMODERNISM, SAGE, London, 1990.
Philip Smith, CULTURAL THEORY: An Introduction, Blacwell, Oxford, 2001.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info