Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Sredstva za pranje tekstila

Nositelji dr. sc. Tanja Pušić, prof.
Suradnici: dipl. ing. Kristina Šimić, znanstveni novak
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 3 (1+1+1)
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit završene vježbe
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Praškasti detergenti. Sastav praškastog deterdženta. Tekući deterdženti. Sastav tekućih deterdženata. Proizvodnja praškastih i tekućih deterdženata. Kompakt i superkompakt deterdženti. Nove formulacije deterdženata. Pomoćna sredstva u pranju tekstila. Deterdženti za industrijsko pranje. Ekološki aspekt u primjeni novih formulacija deterdženata. Zakonska regulativa u primjeni deterdženata za pranje tekstila.
Cilj kolegija Dobivena i usvojena znanja će omogućiti uvid u najnovije trendove u razvoju i primjeni novih formulacija deterdženata. Informacije o proizvodnji, sastavu, primjeni, konfekcioniranju i ekološko ekonomskoj opravdanosti pojedinih formulacija u svijetu.
Literatura potrebna za ispit I. Soljačić, T. Pušić: Njega tekstila-I dio, TTF, Zagreb 2005.
Jacobi G., Löhr A.: Detergents and Textile Washing, Henkel KGaA, Düsseldorf 1987.
Puchta R., Grünwälder W.: Textilpflege-Waschen und Chemischenreinigen, Schiele & Schön GmbH, Berlin 1973.
Schultz R.: Titrimetric determination of Surfactants and Pharmaceuticals, Metrohm Ltd., CH-Herisau, 1999.
Dopunska literatura članci u dogovoru s nastavnikom