Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tjelesna i zdravstvena kultura

Nositelji prof. Ivana Martinčević, viši predavač
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 2 (0+2+0)
Preduvjet za ispit preduvjet za drugi potpis: uredno pohađanje nastave
Oblik provođenja nastave vježbe
Okvirni sadržaj predmeta Programsku jezgru čine različite kineziološke aktivnosti koje su podijeljenje u četiri vrste programa: Osnovni (redovni) program, Kineziterapijski, Izborni program te Program za studente sportaše. Aktivnosti unutar Osnovnog redovnog programa uključuju: polistrukturalna gibanja (sportske igre – košarka, mali nogomet, odbojka, rukomet; stolni tenis), monostrukturalna gibanja (atletika, pješačke ture, orijentacijsko kretanje u prirodi, rolanje), kompleksna gibanja (borilački sportovi; streching, pilates) te osnovne kineziološke transformacije (fitness programi – rad u teretani, crossfit trening, funkcionalni trening,...). Kineziterapijski program namijenjen je studentima sa lakšim zdravstvenim poteškoćama koji vježbaju po posebnom, za svakoga osobno prilagođenom programu. Izborni program uključuje aktivnosti za koje se studenti opredjeljuju sukladno vlastitim afinitetima te se provode uz određenu participaciju (klizanje, aktivnosti udruge SUBOS – boks, taekwondo, karate, insanity, zumba, aikido,...). Program za studente sportaše podrazumijeva uključivanje studenata u sportske sekcije (futsal, košarka, odbojka i rukomet) unutar kojih nastupaju na Sveučilišnim natjecanjima i Tehnologijadama.
Cilj kolegija Cilj nastave Tjelesne i zdravstvene kulture je osposobiti studente za primjenu teorijskih i motoričkih znanja koja omogućuju samostalno tjelesno vježbanje u svrhu poboljšanja općeg zdravstvenog statusa te podizanja kvalitete življenja. Istovremeno, cilje je i zadovoljiti biološke, psihološke i socijalne potrebe za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja određenih potreba kojima se povećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada. Također, jedan od bitnih ciljeva jest motivirati, poticati i osposobiti studente za svakodnevno tjelesno vježbanje, aktivno korištenje slobodnog vremena te promicati zdrave načine života kao nezamjenjive čimbenike svih ljudskih aktivnosti.
Dopunska literatura Šnajder, V. ""Na mjesta, pozor - Hodanje i trčanjeu tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi""
Sportski almanah, Povijest sporta, Sportska enciklopedija, razni sportsko-medicinski časopisi
Medved, R. ""Sportska medicina"" , 1977
Reindell, Roskamm, Gerschler, ""Intervalni trening"", 1964