Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Visokoučinkovita vlakna
 
 
Nositelji dr. sc. Edita Vujasinović, prof.
dr. sc. Ružica Brunšek, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Vlakna I
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Sistematizacija i nomenklatura visokoučinkovitih vlakana. Vlakna iz novih polimera, vlakna - proizvod fizičke i/ili kemijske intervencije na konvencionalnim vlaknima i anorganska vlakna visokih svojstava. Inteligentna vlakna. Načelo proizvodnje visokoučinkovitih vlakana. Nadmolekulna struktura i njeno preoblikovanje. Morfologija vlakana, mehanička, toplinska, optička, dielektrička i inženjerska svojstva vlakana. Odnos vlakana s vlagom i vodom. Starenje i trajnost vlakana. Identifikacija visokoučinkovitih vlakana. Proizvodni oblici i upotreba.
Cilj kolegija Pregled nad visokoučinkovitim vlaknima te vizija budućeg razvoja vlakana za tehnološko visokokvalitetne proizvode zahtjevnih namjena. Produbljivanje znanja o nanometarskoj i mikrofibrilnoj i morfološkoj strukturi vlakana omogućuje razumijevanje međuovisnosti svih razina strukture vlakna, svojstava vlakana i primjene.
Literatura potrebna za ispit R. Čunko, M. Andrassy: Vlakna, sveučilišni udžbenik, ZRINSKI d.d., Čakovec, 2005.
E. Morton W., J. W. S. Hearle: Physical Properties of Textile Fibres, The textile Institute, Manchester, 1997
J. W. S. Hearle: High-performance fibres, The Textile Institute, NewYork, 2001
Dopunska literatura T.Hongu, G.O.Philips: New Fibres, Ellis Horwood, NewYork, 1997
Prevoršek D. C.: Visokozmogljiva vlakna iz gipkeh polimerov, Univerza v Ljubljani, naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana, 1998.
Izbor članaka iz domaće i inozemne literature
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info