Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Crtanje i slikanje IV A

Nositelji Prof. likovne kulture Helena Schultheis Edgeler, doc.
Suradnici: Ivana Mrčela, vanjski suradnik (asis.)
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Prostorno predočavanje ljudskog tijela, portreta i odjeće (draperije) crtaćim i slikarskim tehnikama prema živom modelu.
Primijena plastične anatomije, muskulatura, kostur, stav – balans, kontrapost itd.
Analiza odjevnog predmeta na tijelu, volumen, svijetlo, materijalnost površine, te elementi ljudskog tijela značajnih za kreaciju modnih dodataka, kao što su ruke, dlanovi, noge, stopala.

Formiranje osobnog načina promatranja i razumijevanja ljudske figure.
Odabir materijala i tehnike s obzirom na atmosferu, raspoloženje i karakter poze.
Cilj kolegija Upoznavanje tehnika i vještina crtanja i slikanja prema živom modelu.
Literatura potrebna za ispit Po izboru profesora, za svakog studenta osobno.
Dopunska literatura Nedjeljko Magjer: Umijeće crtanja
Jeno Barcsay: Anatomy for the Artist
Paul Klee: Pedagogical Sketchbook