Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Elementi projektiranja odjeće II

Nositelji dr. sc. Irena Šabarić, doc.
Suradnici: mag. ing. techn. text. Franka Karin, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit mapa s crtežima s vježbi i predavanja
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Predavanja: poznavanje vrsta klasične odjeće i elemenata odjeće kao temelj kolekcije odjeće. Na temelju porijekla (engleska klasika:redingote, trenchcoat, blazer,norfolk i dr., odjeća za sport i radna odjeća). Crtanje modne figure u pokretu: muška, ženska i dječja kao podložak projekta odjeće koji mora biti konstruktivno i tehnološki čitak, a da se ne izgubi individualni rukopis dizajnera. Vježbe: crtanje tehnoloških simbola odjeće na ploči uz tumačenje pojedinih elemenata odjeće i individualnu korekciju crteža studenata. Na temelju predloženog materijala student izrađuje projekt prema sadržaju nastavnih jedinica za vrijeme predavanja s naglaskom na originalnost i moderan kroj.
Cilj kolegija Studente se osposobljava za izradu projekata odjeće na temelju izbora materijala i korištenje klasičnog kroja odjeće koja je temelj svake sezonske kolekcije.Trebaju znati iskoristiti predloženi materijal kao temelj za izradu projekta kolekcije, a da pritom svaki puta nanovo osvježavaju klasični kroj u skladu s trendovima i zahtjevima tržišta. Klasični kroj se varira, ali tako da u konačnici ostaje prepoznatljiv po elementima, mijenjaju se pojedini detalji,dodaju ili oduzimaju, odabiru materijali, ovisno o godišnjim dobima, silueta kroja što ovisi o trendu.
Literatura potrebna za ispit Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Zagreb
Maja Vinković:Muška moda-trend 88/99; Tekstil 37 (3) 139-148 (1988.) UDK 687.11 pregled
Ireland P.J. Fashion design drawing and presentation. London BT Batsford 1982.
modni časopisi koji sadržavaju modne informacije
Dopunska literatura Bammes G. Der Nackte Mensch. Dresden: VEB der Kunst 1982.
Barcsay J. Muveszeti anatomia. Budapest : Corvin Kiado 1985.
Esmond G.L. Methode du dessin figurine de la mode . Paris : MPL 1979.
Arnold A.L. Mode Grafik. Bad Kohlgrub : Arnold 1970.