Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Izrada kostima (workshop)

Nositelji ak. slik. graf. Marin Sovar, predavač
Suradnici: dipl. ing. Sandra Škaro, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Kostimografija
Satnica 2 (0+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit redovno pohađanje nastave, izrada kostima
Oblik provođenja nastave vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Sadržaj kolegija je savladavanje procesa šivanja povijesnog kostima sa naglaskom na podstave, donje konstrukcije i tehnike fiksiranja istih.
Cilj kolegija Kolegijem se razvija sposobnost izvođenja kostima.