Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Konstrukcija odjeće I

 Vijesti > kolegij: Konstrukcija odjeće I
 Info > kolegij: Konstrukcija odjeće I
 
Nositelji dr. sc. Darko Ujević, prof.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit uredno pohađane vježbe, pregledane vježbe, pregledan program
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Standardi i norme (ISO i EN). Antropometrijske značajke i anatomska građa tijela. Mjere za konstruiranje i modeliranje odjeće, te analiza i uzimanje mjera. Konstrukcija muške košulje. Konstrukcija muške pidžame. Konstrukcija muških hlača. Konstrukcija muškog prsluka. Konstrukcija radnog odijela. Povećavanje i umanjivanje krojeva. Krojne slike.
Cilj kolegija Upoznavanje s značajkama konstrukcijske pripreme ; važnost uporabe adekvatnih normi i standarda; smjernice temeljene na iskustvu pri provedbi antropometrijskog mjerenja stanovništva ; postupci utvrđivanja tjelesnih izmjera i uporaba istih pri konstrukciji odjeće ; stjecanje kompetentnosti i kompletnih znanja iz područja konstruiranja muške odjeće ; trendovi u konstrukciji odjeće
Literatura potrebna za ispit Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2000.
Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće - II prošireno i dopunjeno izdanje, Sveučilišni
udžbenik, Zrinski Čakovec, 2004.
Dopunska literatura Časopis Rundschau