Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Industrijske i otpadne vode

Nositelji dr. sc. Branka Vojnović, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit položen ispit iz kolegija Opća kemija i Analitička kemija
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Kemijska i fizikalna svojstva vode. Podjela voda. Kemijski sastav vode u prirodi. Tvrdoća voda. Kemijska analiza voda. Topljivost plinova u vodi. Sadržaj kisika u vodi. Problemi zagađenosti. Maksimalno dopuštene koncentracije štetnih tvari. Mekšanje vode (kemijskim putem, ionskom izmjenom, dionizacija, reverzna osmoza). Industrijske vode. Procesi pročišćavanja. Mehaničko i kemijsko (deferizacija, demanganizacija) pročišćavanje. Biološko pročišćavanje otpadnih voda. Kotlovska voda, problemi korozije. Karakteristika voda za potrebe tekstilne industrije. Otpadne vode, karakterizacija otpadnih voda, uređaji za pročišćavanje voda. Otpadne vode tekstilne industrije i njihovo pročišćavanje. Recikliranje otpadnih voda tekstilne industrije.
Cilj kolegija Student koji je odslušao predavanja, završio vježbe i položio ispit, stekao je znanja i vještine neophodne za rad u laboratorijima za analizu voda, kontrolnim pogonskim laboratorijima i za kontrolu i vođenje procesa pročišćavanja otpadnih voda tekstilne industrije.
Literatura potrebna za ispit V.Simončić: Svjetska iskustva o zbrinjavanju otpada, Ministarstvo zaštite okoliša, Zagreb, 1991.
G.Degremont. Tehnika pročišćavanja voda, 1987.
Lj. Bokić: Interna skripta
The Nalco Water Handbook, McGraw-Hill, New York, 1988.
Dopunska literatura Lj. Bokić, B.Vojnović: Interna skripta za vježbe
Eckenfelder, Jr., W., Industrial Water Pollution Control, McGraw-Hill, Singapore, 2000.
Water research, journal (IWA Publishing), Elsevier