Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Modna ilustracija A

Nositelji ak. slik. graf. Marin Sovar, predavač
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Likovno kreativni radovi
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Principi stvaranja modne ilustracije. Studija ljudske figure. Savladavanje vještine prikazivanja tekstila i odjeće crtačim i slikarskim tehnikama. Izgrađivanje osobnog stila likovnog rukopisa i konceptualni pristup modnoj ilustraciji.
Cilj kolegija Student razvija moć vizualizacije i ekspresije kreativnih ideja i osposobljen je za ilustriranje u širem smislu.
Dopunska literatura Posjete galerijama, muzejima i izložbama