Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Povijest tekstila i odjeće I

Nositelji dr. sc. Katarina Nina Simončič, izv. prof.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Okvirni sadržaj predmeta Pregled razvoja i mjena tekstila i odjeće tijekom povijesti od pretpovijesti do renesanse. Distinkcija: odijevanje-moda. Uočavanje ritmova promjena i određenje njihovih osnovnih pokretača, kao i stilskih obilježja tekstilnih i odjevnih tvorevina. Povezivanje fenomena odijevanja i mode s istodobnim zbivanjima na planu umjetnosti i društva.
Cilj kolegija Razvijanje sposobnosti aktivnog sagledavanja odjeće, uočavanje njezinih osnovnih likovnih značajki, te prepoznavanje stilskih obilježja kojima se tekstil i odjeća uklapaju u cijelokupni vizualni i društveni okvir određenog razdoblja. Osvještenje značenja mode i dinamike modnih promjena kao snažnog pokretača mijena na svim planovima suvremenog života. Uspostavljanje kriterija za kritičko promišljanje vlastitih radova, kao i za vrednovanje modnih događanja.
Literatura potrebna za ispit Laver, James: Costume and Fashion: A Concise History (World of Art) , Thames & Hudson, 2002
Francoise Grau: Povijest odijevanja, Naklada Jesenski Turk, Zagreb 2008.
Francois Boucher, Yvonne Deslandres: A History of Costume in the West, Thames & Hudson Ltd; Enlarged edition edition (September 23, 1996)
Lou Taylor : The Study of Dress HistoryLou Taylor (Author) › Visit Amazon's Lou Taylor PageFind all the books, read about the author, and more.See search results for this author Are you an author? Learn about Author Central , Manchester University Press; illustrated edition edition (May 3, 2002)
James Peacock Povijest odijevanja na Zapadu, Golden Marketing, 2007
Dopunska literatura Francois Boucher:Histoire du Costume, Flammarion. Paris, 1965.
Ingrid Loschek: Mode und Costumlexicon, Reclam. Stuttgart, 1987.
Ingrid Loschek: Mode in 20. Jahrhundert, Bruckmann, Munchen,1993.
Enrica Morini: Storia della moda-XVIII-XX secolo, Skira. Milano, 2000.