Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Bojadisanje prirodnim bojilima

Nositelji dr. sc. Đurđica Parac-Osterman, prof. emeritus
dr. sc. Ana Sutlović, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Povijest prirodnih bojila. Pregled biljaka koja su se koristila kao resursi prirodnih bojila (na tlu Hrvatske i šire). Prirodna bojila u svijetlu etnografske baštine. Postupak bojadisanja. Izbor močila (metalnih soli). Klasifikacija prirodnih bojila prema kemijskoj konstituciji, porijeklu i tonu. Bojadisanje prirodnim bojilima i turizam.
Cilj kolegija U poslijednje vrijeme u svijetu se povećalo zanimanje za prirodna bojila u narodnim rukotvorinama i izradi hobi-proizvoda kao turistička ponuda. Kroz predavanja i laboratorijske vježbe omogućuje se uz hobi i razvoj samostalne djelatnosti, posebice atraktivn za turističke ponude.
Literatura potrebna za ispit J. Goodwin; A Dyer's Manual, The Penguin Group, London 1990.
Objavljeni radivi u domaćim i inozemnim časopisima