Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Semiotika mode

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, prof.
Suradnici: dr. sc. Krešimir Purgar, doc.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Teorija i kultura mode
Satnica 3 (1+0+2)
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Literatura, seminari, radionice
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi auditorne, radioničke, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Pojam semiotike; Semiotika mode i vizualna komunikacija; Odjeća kao znakovni sustav; Rječnik odjeće; Označitelj i označeno u modi; Osobna moda - okolnosti i osoba; Vrste modnog govora; Modna fotografija i njezin jezik; Ekstremni oblici govora - tijelo i ideologija; Transgresija i travestija mode; Funkcionalnost, status i spol; Magijsko, ritualno, sakralno; Subkulturna simbolizacija i antimoda; Seksualnost i stilovi života u društvu spektakla; Semiurgija mode i povratak etničnosti.
Cilj kolegija Kolegij upoznaje studente s najnovijim semiotičkim istraživanjima fenomena suvremene mode. Razvitak semiotike kao univerzalne i primijenjene humanističke znanosti od jezično-analitičkih sadržaja književnoga teksta, preko vizualnih komunikacija do modnog jezika omogućuje produktivnu vezu između znanstvenog diskursa i kreativne imaginacije. Stoga kolegij usmjeruje pozornost na intermedijalne aspekte svijeta mode i specifične načine govora o modi uopće. Svrha je kolegija u artikulaciji novog govora mode i o modi, koji će istodobnopridonijeti osvještavanju potrebe modnih dizajnera za semiotikom kao primijenjenom teorijom mode u svakodnevnoj komunikaciji, te istražiti nove mogućnosti govora mode u vizualnoj kulturi postindustrijskog društva.
Literatura potrebna za ispit Caroline Evans, Fashion at the Edge, Yale University Press, 2003
Mirna Cvitan-Černelić, Djurdja Bartlett, Ante Tonči Vladislavić (ur.), MODA: POVIJEST, SOCIOLOGIJA I TEORIJA MODE
Roland Barthes, THE FASHION SYSTEM, Johnatan Cape, New York, 1985.
Ted Polhemus/Lynn Procter, FASHION AND ANTI-FASHION: AN ANTHROPOLOGY OF CLOTHING AND ADORNMENT, Thames and Hudson, London, 1978.
Alison Lurie, THE LANGUAGE OF CLOTHES, Bloomsbury Publishing, London, 1992.
Jean Baudrillard, SIMULAKRUMI I SIMULACIJE, DAGGK, Karlovac, 2001.
Dopunska literatura Susan Sontag, ON PHOTOGRAPHY, Anchor Books, New York, 1977.
Roland Barthes, SVIJETLA KOMORA, Antibarbarus, Zagreb, 2003.
Ingrid Loschek, MODE: VERFUHRUNG UND NOTWENDIGKEIT, Bruckmann, München, 1991.
Gilles Lipovetzky, THE EMPIRE OF FASHION, Princeton University Press, Princeton, 1994.