Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnike realizacije tekstila III

Nositelji dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković, izv. prof.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Položeni svi predmeti iz prve godine studija
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Diskontinuirani rad igle kod izrade uzorkovanih pletiva. Podlijeganje i platiranje. Selekcijski rad igala. Selekcija igala kod kružnog uzorkovanja. Potpuna žakarska selekcija igala. Elektronička selekcija igala. Računalna priprema i razrada uzoraka za pletenje. Proizvodnja kulirnih pletiva. Planiranje pletenja po kroju. Izrada trodimenzionalne ili bešavne odjeće.
Cilj kolegija Studenti se upoznaju s izradama uzorkovanih kulirnih i osnovinih pletiva. Naglasak je na izradi različitih uzoraka pletiva namijenjenih izradi odjevnih predmeta. Nakon položenog ispita student treba znati samostalno na stroju izraditi složeniji uzorak pletiva.
Literatura potrebna za ispit Weber P.-K. und Weber M.: Wirkerei und Strickerei, Deutsche Fachverlag GmbH, Frankfurt am Main 2004.
Spencer D.J.: Knitting Technology, pergamon Press, London.
Dopunska literatura Grupa autora: Tekstilni priručnik, Tekstilni inštitut, Maribor.
Offermann P. I H. Tausch-Marton: Grundlagen der Maschenwaren technologie, Leipzig 1978.