Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Digitalna estetika

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, prof.
Studij Teorija mode i dizajn tijela - poslijediplomski
Satnica 45
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit
Preduvjet za ispit Seminarski rad
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Redukcija čovjeka na animal symbolicum; Povijesni proces pretvaranja simbola i spoznaja u informaciju; Informacijski pristup umjetnosti i pojava informacijskih estetika; Doba digitalizacije prijema, pohrane, obrade i prijenosa informacija (analogija/bit, binarno mišljenje), grafička simulacija, animacija, interakstivnost u cyberspaceu, virtualna realnost, virtualizacija komunikacija, hipertrofija vizualnog; Estetizacija informacije, grananje i širenje elektroničkih medija i problem kreativnosti u binarnom kodu i cyberspaceu; Gubitak aure umjetničkog djela i ulazak umjetničke avangarde u svakodnevicu; Proces estetiziranja svakodnevice, nestajanja granice između umjetnosti i dizajna i pojava novih estetika.
Cilj kolegija Predmet razvija već usvojeno znanje i umijeća iz estetičkog pristupa dizajnu na razini najnovijih načina mišljenja potaknutih dostignućima znanosti, tehnike, elektroničkih medija i digitalne vizualizacije i virtualizacije okolnog svijeta kroz umjetnost i dizajn. Nakana je uspostavljanje kritičkog distanciranja spram postojećeg zahvaćanog stalnim promjenama.
Literatura potrebna za ispit Bense, M., Estetika, Rijeka, 1986.
den Boom, van H., Digitalna estetika, Zagreb, 1988.
Cassirer, E., Ogledi o čovjeku, Zagreb, 1984.
Welsch, W., Grenzgänge der Ästhetik, Stuttgart, 1990.
Jencks, Ch. (ur,), Vizualna kultura, Zagreb, 2002.