Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Terminsko trgovanje

 Info > kolegij: Terminsko trgovanje
 
Nositelji dr. sc. Darko Ujević, prof.
dr. sc. Tonči Lazibat, vanjski suradnik (asis.)
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Preduvjet za ispit Izrada seminarskog rada
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Pojam i povijest terminskog trgovanja. Podjela i organizacija burzi. Karakteristike robe za trgovanje na burzama i aukcijama. Kvaliteta robe – kategorizacija, razredi kvalitete, identifikacija robe, simboli. Vodeće svjetske burze. Svjetske burze i robe važne za tekstilnu i odjevnu industriju. Specifičnosti trgovanja tekstilom i odjećom te kožom. Uloga normizacije u terminskom trgovanju. Sustav margina. Karakteristike terminskih ugovora. Terminske cijene. Strategije trgovanja na robnim burzama. Hedging kao instrument zaštite od komercijalnih rizika u tekstilnoj i odjevnoj industriji. Fundamentalna analiza terminskih cijena. Čimbenici ponude i potražnje u tekstilnoj i odjevnoj industriji. Tehnička analiza terminskih cijena s posebnim osvrtom na robe koje determiniraju cijene u tekstilnoj i odjevnoj industriji. Najveća svjetska terminska tržišta i specifičnosti trgovanja.
Cilj kolegija Stjecanje osnova i znanja potrebnih za detaljno poznavanje terminskog trgovanja, burzi i roba važnih za tekstilnu i odjevnu industriju. Upoznavanje s temeljima terminskog ugovaranja i strategijom trgovanja. Osvrti na svjetska terminska tržišta i specifičnosti trgovanja s osvrtom na robe koje determiniraju cijene u tekstilnoj i odjevnoj industriji.
Literatura potrebna za ispit A.S. Zahra: Strategy in a Changing Environment, TR WIN, 1996.
T. Lazibat: Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom, Sinergija-nakladništvo d.o.o., Zagreb, 2005.
T. Lazibat, M. Kolaković: Međunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije, Sinergija-nakladništvo d.o.o., Zagreb, 2004.
D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt-Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Univerzitetski udžbenik, 2004.