Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Vlakna u forenzici

Nositelji dr. sc. Edita Vujasinović, prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Uvod u forenziku i forenzična ispitivanja. Postupci i procedura postupanja s vlaknima od mjesta zločina do laboratorija za ispitivanje vlakana (pristup i obrada mjesta zločina, tehnike prikupljanja i pohranjivanja vlakana kao materijalnih dokaza, sprečavanje kontaminacije, protokol analize i obrade uzoraka vlakna u laboratoriju). Detalji forenzične analize vlakana (pregled strukturnih osobina pojedinih vlakana, zahtjevi forenzične mikroskopije vlakana, uređaji za njezino provođenje, suvremene metode identifikacije vlakana). Interpretacija rezultata forenzične analize vlakana i njezina signifikantnost u istražiteljskom, kriminalističkom i/ili sudskom postupku, na osnovu primjera iz prakse. Tijekom laboratorijskih vježbi kroz individualni eksperimentalni rad analiziraju se strukturne posebnosti pojedinih vrsta vlakana koje se koriste za njihovu identifikaciju.
Cilj kolegija Poznavanje metodologije i tehnike forenzičkih ispitivanja vlakana što studentu omogućuje da u okviru interdisciplinarnog tima forenzičara sudjeluje u prikupljanju materijalnih dokaza i rješavanju različitih akcidentnih situacija te kriminalističkih slučajeva za potrebe sudstva.
Literatura potrebna za ispit ...: Identification of Textile Materials, The Textile Institute, UK 1995; ISBN 0 900739 18 5
Hearle J.W.S., et.al.: Fibre Failure and Wear of Materials, Ellis Horwood Ltd.Pub. Chichester, GB 1989; ISBN 0-89312-942-8
Robertson J.: Forensic Examination of Hair, CRC Press, USA 1999
Greaves P.H., Saville B.P.: Microscopy of Textile Fibres, BIOS Scientific Pub.Ltd., UK 1995; ISBN 1 872748 24 4
Paper selection from Forensic Science Communications Journal; ISSN 1528-8005