Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Nova bojila i napredne tehnologije u 21 st.

Nositelji dr. sc. Ana Sutlović, izv. prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Preduvjet za ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Okvirni sadržaj predmeta Nove tehnologije i postulati ekološkog pristupa proizvodnji temeljeni na održivom razvoju. Očuvanje energije (pohranjivanje topline, pročišćavanje zraka i dr.), ekonomska i ekološka opravdanost (što manji volumeni kupelji, a time i manja količina dodataka potrebnih za proces bojadisanja), minimalno onečišćenje voda, recikliranje kupelji. High added value - novi postupci bojadisanja, novi postupci predobrade tekstilnih materijala, nova bojila. Nova bojila specijalnih svojstava (termokromna, fotokromna i dr. višenamjenskih svojstava). Ekološke i toksikološke analize bojila u skladu s zakonskom regulativom. Nova bojila moraju zadovoljavati zakonske propise o sigurnosti uporabe i zaštite okoliša; bojila velikih postojanosti, minimalnog stupnja onečišćenja voda, biološki razgradljiva. Nove tehnologije u području bojadisanja tekstila (nanotehnologija, primjena mikorkapusula, predobrada tekstila enzimina, plazmom i dr.). Primjena informacijskih tehnologija u analizi bojila, vođenju proizvodnih procesa bojadisanja (automatizacija, robotizacija) i sustavu kontrole (PID, fuzzy logika, živčeve mreže (neural networks) i klizajući modovi upravljanja(sliding mode)). Karakterizira ih sustav upravljanja zatvorenih petlji, neprekidan niz upravljačkih mjera (prethodno neutvrđeni individualni postupci), više ulaznih/više izlaznih strategija upravljanja, otkrivanje i otklanjanje procesnih nedostataka u realnom vremenu i postizanje željenog rezultata procesa. Quick Respons - strategija temeljena na osnovnim postulatima: reproducibilnost, ušteda energije, isplativost i Total quality managment (TQM).
Cilj kolegija Upoznavanje novih tehnologija u području bojadisanja s naglaskom na kritički pristup s ekonomskog i ekološkog stajališta.
Literatura potrebna za ispit Park, J., Shore, J.: How to Manage Your Dyehous; Society of Dyers and Colourists; 2005.; ISBN 0901956864
Shore, J.: Colorants and auxiliaries; Volume 1 – Colorants; Society of Dyers and Colourists; 2005.; ISBN 0901956775
Hauser, P. J.: Textile Dyeing; InTech; 2011.; ISBN 978-953-307-565-5