Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Odjevni artefakt - metode analiza i atribucije

Nositelji dr. sc. Katarina Nina Simončič, izv. prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Preduvjet za ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Uloga izvora (arhivski podaci). Metode analize primjenjuju se kroz vježbe na primjerima odjevnih artefakata iz različitih stilskih razdoblja. Interpretacija rezultata temeljena na interdisicplinarnom istraživanju. Na kolegiju su posebno obrađeni problemi usporedbe rezultata istraživanja povijesno-umjetničkim metodama i povijesnim. Cjelovita analiza obuhvaća i značenje djela, njegovu povijesnu i današnju recepciju.
Cilj kolegija Uvod u metode analize povijesne odjeće, te povijesni pregled razvoja metoda. Postupanje s odjevnim artefaktom od mjesta pronalaska do restauracijskog zavoda. Dokumentacija odjevnog artefakta: kategorizacija, tipologija i atribucija.
Literatura potrebna za ispit Jenny Tiramani (editor), Susan North (Editor): Seventeenth-Century Women's Dress Patterns, Victoria & Albert Museum, London, 2011.
Jenny Tiramani (editor), Susan North (Editor): Seventeenth-Century Women's Dress Patterns, Victoria & Albert Museum, London, 2013.
Roberta Orsi-Landini and Bruna Niccoli: Moda a Firenze 1540-1580: Lo Stile di Eleonora di Toledo e la sua influenza, Edizioni Polistampa; Bilingual editio, 2007.
Roberta Orsi-Landini: Moda a Firenze 1540-1580: Cosimo I de Medici's Style, Edizioni Polistampa; Bilingual edition, 2011.